promieniotworczosc korzysci I Zagrozenia

site
Wesołych!

Temat: klasówka chemia
czy zagrożenia dla ludzkości. 9.Temat "Charakter chemiczny pierwiastków grup głównych" choć nie ma go w zeszycie także będzie na klasówce Temat „Prawo zachowywania masy” myślę że nie zaszkodzi przeczytać i wiedziec...
Źródło: thebestkl1b.fora.pl/a/a,38.htmlTemat: Elektrownie jądrowe- korzyści i zagrożenia
jest dziś przecenić korzyści wypływające z taniego i wydajnego źródła energii, wszystko jedno jakie ono jest. Jeżeli jeszcze do tego nie będzie ono zatruwało środowiska, to o sukces nietrudno. Dlatego wiele ... dostrzega tych korzyści, albo ze względu na niedoinformowanie, albo strach przed konsekwencjami ewentualnej awarii. W konsekwencji w wielu państwach występują duże utrudnienia w zastosowaniu tej technologii, a w niektórych (Włochy, Polska), ze względu na protesty społeczne, w ogóle się jej nie stosuje. Zagrożenia Oczywiście, jak każda inna forma nowej technologii, energetyka jądrowa stwarza też pewne zagrożenia. Społeczeństwo najbardziej obawia się awarii reaktora, ... nawet potrojone. Innym zagrożeniem, być może nawet większym od hipotetycznej awarii reaktora, jest składowanie odpadów radioaktywnych. Wiadomo, że w wyniku eksploatacji elektrowni atomowej powstaje zużyte paliwo, które jeszcze przez długi czas ... wymaga, aby składowisko było dobrze zabezpieczone. Również transport materiałów radioaktywnych wzbudza wśród ludzi duże obawy, zwłaszcza w przypadku ewentualnego wypadku. Materiały promieniotwórcze są przewożone przeważnie koleją lub drogą morską i są...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2823


Temat: Co wiemy o promieniowaniu
o izotopach .Spośród znanych nam około 2500 izotopów, zaledwie 10% to izotopy stabilne pozostałe to izotopy promieniotwórcze. W procesie promieniotwórczego rozpadu jądro wysyła energię w postaci promieni alfa lub beta ( ... lub wszystkich elektronów pozostawiając jony. Omawiane promieniowanie jest więc promieniowaniem jonizującym- jest ono szczególnie niebezpieczne dla zdrowia Im dłuższy czas naświetlania, tym większe zagrożenie zdrowia. Jonizacja może zmieniać strukturę cząsteczek, z ... Promieniotwórczość może być także użyteczna. Materiały radioaktywne bywają również naszymi sprzymierzeńcami, na przykład gdy używa się ich do walki z chorobami nowotworowymi. Ilość promieniowania używanego w radioterapii jest ściśle kontrolowana, by ... W każdej chwili jesteśmy wystawieni na działanie promieniowania jonizującego tzw. promieniowania tła Jak widać z diagramu, największy udział w rocznej dawce ma radon, gaz promieniotwórczy pochodzący z rozpadu uranu znajdującego się w skałach, glebie materiałach budowlanych. Radon gromadzi się głównie w pomieszczeniach zamkniętych (piwnicach), zbudowanych z kamienia. Promieniowanie jonizujące stwarza pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlatego stosując i wykorzystując je, należy zachować ... tym bezpieczniej 3. Osłona osłabia promieniowanie Promieniowanie jonizujące stwarza pewne zagrożenie, ale też przynosi społeczności ludzkiej ogromne korzyści np.; 1. w medycynie do naświetlania komórek nowotworowych złośliwych 2. sterylizacja lekarstw i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2701All right reserved.
©